Bærekraftspartner

Bli en Bærekraftspartner i dag. Vi ser etter bedrifter som ønsker å ta samfunnets bærekraftige utvikling et steg videre gjennom et strategisk og mer langsitkig samarbeid.

Woman on the Phone
 

Oppnå konkurransefortinn gjennom å være Bærekraftspartner for Gulset Nærmiljøsenter

Markedsføre din bedrift med bærekraftsmålene 10,11, 17 og andre bærekraftsmål på prosjektnivå.

Gulset Nærmiljøsenter har strategisk forankret bærekraftsmålene 10 - Mindre ulikhet, 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn, og 17 - Samarbeid for å nå målene. En bærekraftspartner hos oss bidrar til oppnåelse av bærekraftsmålene som er strategisk forankret, og i tillegg bærekraftsmål på prosjektsnivå. Her har din bedrift en god mulighet til å øke antallet bærekraftsmål dere arbeider med, og drive med det vi kaller "fremtidens CSR". Det tror vi vil oppnå et viktig konkurransefortinn i tiden fremover.

Prioritert markedseksponering gjennom Gulset Nærmiljøsenter sine kanaler

Vi ønsker å markedsføre vårt samarbeid med våre bærekraftssponsorer i alle våre kanaler. Dette gjelder, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube, Gulset.org, Bærekraftsmålene.org (denne siden). I tillegg legger vi til rette for å markesføre vårt samarbeid fysisk i våre lokaler, og under våre arrangementer/Møter Gulsetkonferansen, Gulsetdagen, Forum for nærmiljø og oppvekst m.m.

Ekstra kurs om hvordan omsette FNs bærekraftsmål i organisasjonen og i salg

Vår egen Simen Hjortland Gundersen vil for alle våre bærekraftssponsorer tilby kurs i hvordan arbeide med bærekraftsmålene for å skape dypere forståelse i organisasjonen, og hvordan man kan omsette dette i salgsprosesser.

Forutsigbarhet

En Bærekraftspartner for Gulset Nærmiljøsenter er med på en intensjonsavtale på 3 år. Dette skaper forutsigbarhet for begge parter, som igjen vil føre til enda høyere grad av oppnåelse av bærekraftsmålene.