fnsb.png
 

Ofte stilte spørsmål om FNs Bærekraftsmål

Hva er FNs Bærekraftsmål egentlig?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene ble laget for å oppnå bærekraftig utvikling innenfor Klima, Miljø, Økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Målene ble utarbeidet i 2015, og erstattet FNs tusenårsmål. Målene er gjeldende for alle land tilknyttet FN. Ja, Norge også.

Kan vi som bedrift i Grenland arbeide med oppnåelse av FNs bærekraftsmål?

Klart dere kan! FNs bærekraftsmål består av 17 mål, delt inn i 169 delmål, med 231 målbare indikatorer. Ved å gjøre et dypere dykk ned i detaljene på målene vil ofte bedrifter finne mål som passer inn i deres bedrift. Gulset Nærmiljøsenter tilbyr bedrifter i Grenland gratis veiledningstime slik at målene blir lettere å jobbe med for alle.

Hvordan kan Næringslivet i Grenland arbeide med FNs Bærekraftsmål?

Det finnes tre måter å arbeide med FNs bærekraftsmål på:

1. Ansvarliggjøre seg selv gjennom interne prosesser og egen produksjon. 

2. Ansvarliggjøre andre, som samarbeidspartnere og leverandører.

3. Donere midler til organisasjoner som arbeider med oppnåelse av FNs Bærekraftsmål gjennom et sterkere CSR program. Gulset Nærmiljøsenter gjør det enkelt for deg å arbeide med FNs bærekraftsmål gjennom å finansiere våre aktiviteter. Les mer om hvordan Gulset Nærmiljøsenter gjør dette her.