Hvordan Gulset Nærmiljøsenter arbeider med bærekraftsmålene

Gulset Nærmiljøsenter har siden 2009 jobbet for å gjøre Gulset nasjonalt kjent som «forbilde på den varme bydelen».
Vi ser derfor det som vårt ansvar å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål i vårt lokalsamfunn. 
Vi har derfor strategisk forankret bærekraftsmål 10 - Mindre ulikhet, 11 - Bærekraftige byer og samfunn, og 17 - Samarbeid for å nå målene i vår organisasjon. Dette gjenspeiler seg i alt vi foretar oss. I tillegg jobber vi med flere av FNs bærekraftsmål på prosjektnivå.

Untitled design (1).png

Om vår strategiske forankring av FNS Bærekraftsmål

 

FNs Bærekraftsmål i våre prosjekter

 
Untitled%20design%20(2)_edited.jpg

Like God - Mat der du bor

Gjennom vårt matprosjekt bidrar vi til å redusere matsvinn samtidig som at personer i en sårbar situasjon for maten de trenger for å leve et likeverdig liv.

Prosjekter (11).png

Re:Cycling

Vi gir innvandrere anledning til språktrening gjennom arbeid på sykkelverksted. Vi bidrar til gjenvinning og gjenbruk.

Prosjekter%20(9)_edited.jpg

Re:Design

Gjenbruk og re-design  av ulike tekstilvarer for videresalg som ramme for språktrening og sosial nettverksbygging.

Prosjekter (8).png

Språkkafe

Hjelpe innvandrere til å snakke, forstå og lese bedre norsk. Dette bidrar til integrering og redusert arbeidsledighet på sikt.

Prosjekter (10).png

Gatemegling

Vi samarbeider med Røde Kors for å redusere vold blant ungdom gjennom opplæring i Gatemegling.