Vår egen Simen Hjortland-Gundersen holder kurs for bedrifter om hvordan man kan arbeide med FNs bærekraftsmål. Han tilbyr gratis veiledning til bedrifter i Grenland.

Fyll inn navnet på din bedrift og epost for å få din gratis veiledningstime.

Simen Hjortland-Gundersen

hjortland.jpg
 

Kontaktinfo

Nyhusvegen 14, 3726 Skien
Gulset Nærmiljøsenter

472 55 750

Thanks for submitting!