Bærekraftig Samfunnsansvar gjennom FNs Bærekraftsmål

Vi har tro på at fremtidens måte å drive Corporate Social Responsibility (CSR) på er gjennom oppnåelse av FNs Bærekraftsmål. Gulset Nærmiljøsenter er en non-profit organisasjon som kontinuerlig arbeider med oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Vi er avhengig av finansiell støtte for å kunne eksistere og videreutvikle våre prosjekter, slik at enda flere mennesker kan få et bedre liv. Les mer om hvordan Gulset Nærmiljøsenter gjør dette her.

Work Space

Bærekraftssponsor

Bli en Bærekraftssponsor i dag. Vi er ser etter bedrifter ønsker å drive bærekraftig CSR fra 2021.

Woman on the Phone

Bærekraftspartner

Bli en Bærekraftspartner i dag. Vi ser etter bedrifter som ønsker å ta samfunnets bærekraftige utvikling et steg videre gjennom et strategisk og mer langsitkig samarbeid.